• Samorząd Uczniowski
    • Samorząd Uczniowski

    • 03.12.2018 17:19
    • mgr Anna Bekas

                Opiekun


     Aleksandra Barska            

     Przewodnicząca

     Pola Brodzińska
                
     Z-ca Przewodniczącej                           

     Omar Abdallah
                
     Sekretarz

      
    • więcej