• Świetlica szkolna zwana świetlicą Kubusia Puchatka 

    • "Hejże ha, niech Kubuś żyje,
     Niechaj tyje, je i pije!
     Czy przy środzie, czy przy wtorku 
     On w miodowym jest humorku
     I niewiele o co dba,
     Gdy na nosie miodek ma!"
                                /A. A. Milne/

      

     To motto zapożyczyliśmy sobie oczywiście od samego Kubusia Puchatka, z nim przychodzimy
     do naszej świetlicy i zawsze staramy  się być w miodowych humorkach. Co prawda 
     miodku tu nie mamy, ale osładzamy sobie czas innymi atrakcjami.
     Czym dla nas jest świetlica? Oto kilka wypowiedzi z ankiety przeprowadzonej wśród dzieci: "świetlica jest dla mnie takim domem do odpoczynku", " ...miejscem do odpoczynku i zabawy", "... jest moim przyjacielem". Oczywiście dla większości to miejsce, w którym można wypocząć po lekcjach, odrobić zadanie domowe, bawić się z rówieśnikami, czy uczestniczyć w ciekawych zajęciach świetlicowych. w oczekiwaniu na przybycie zapracowanych rodziców. 


      

     Opłaty i informacje dotyczące świetlicy 

     • zapisy i informacje u wychowawczyń: p. Patrycji Prosowicz- Malady, p. Angeliki Szczypczyk,  p. Justyny Dzierżek, Magdaleny Korzeniowskiej
     • opłata za semestr- 50 zł (10zł/m-c) na materiały do zajęć, zabawki itp.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
   • sp62krk@gmail.com
   • (+12) 266-28-50
   • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
   • poniedziałek 7:30 – 16:30 wtorek 7:30 – 12:00 środa dzień wewnętrzny czwartek 7:00 – 15:00 piątek 7:30 – 13:00
   • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Logowanie