• Szkolny Zespół Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego
    • Szkolny Zespół Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

    • 16.12.2018 18:10
    • Szkolny Zespół Wsparcia Psychologiczno - Pedagogicznego ma na celu  rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

    • więcej