• Wizja Szkoły

  •  "Wiem, że nie mogę nauczyć nikogo niczego.
   Mogę jedynie zapewnić warunki, w których można się nauczyć."

   Carl Rogers

    

   My, nauczyciele i wychowawcy Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie współtworząc wraz z rodzicami i uczniami społeczność szkolną za najważniejsze w naszej pracy uznajemy:
   Tworzenie klimatu wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości, troski i wsparcia z jednoczesnym poszanowaniem godności, własnej wartości i indywidualności
   - tworzenie warunków i dbałość o edukację najwyższej jakości, która pozwoli na integrację ze wszystkimi aspektami programu szkoły.
   troskę o rozwój warsztatu pracy, wzbogacanie szkolnych zasobów pomocy dydaktycznych potrzebnych do programu ROS (rozwój organizacji szkoły)
   wychowanie w poczuciu tożsamości, głębokiej więzi i szacunku dla historii i tradycji, środowiska lokalnego, regionu krakowskiego i naszej Ojczyzny.
   Jesteśmy pełni nadziei, że nasi wychowankowie kończąc naszą Szkołę posiądą umiejętności w zakresie:
   + rozwiązywania problemów w sposób twórczy i odpowiedzialny,
   + nauczenia się uczenia (planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się)
   + harmonijnego współdziałania, komunikowania się w zespole
   + posługiwania się współczesnymi środkami mediów.
                       Oczekujemy zaangażowania się w życie szkoły uczniów i ich rodziców, które pozwoli na realizację wysokich oczekiwań związanych z wykorzystaniem swoich możliwości, predyspozycji i zainteresowań.


                       "Chcemy, aby nasi uczniowie dzisiaj wiedzieli co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze".

    

   • Statut szkoły

   • Statut Szkoły Podstawowej nr 62 im. komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie.

    Aktualizowany 01 marca 2022 r. do pobrania z poniższego linku:  statut.pdf

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
   • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
   • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
   • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
   • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
   • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Logowanie