• Wizja Szkoły

  •  "Wiem, że nie mogę nauczyć nikogo niczego.
   Mogę jedynie zapewnić warunki, w których można się nauczyć."

   Carl Rogers

    

   My, nauczyciele i wychowawcy Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie współtworząc wraz z rodzicami i uczniami społeczność szkolną za najważniejsze w naszej pracy uznajemy:
   Tworzenie klimatu wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości, troski i wsparcia z jednoczesnym poszanowaniem godności, własnej wartości i indywidualności
   - tworzenie warunków i dbałość o edukację najwyższej jakości, która pozwoli na integrację ze wszystkimi aspektami programu szkoły.
   troskę o rozwój warsztatu pracy, wzbogacanie szkolnych zasobów pomocy dydaktycznych potrzebnych do programu ROS (rozwój organizacji szkoły)
   wychowanie w poczuciu tożsamości, głębokiej więzi i szacunku dla historii i tradycji, środowiska lokalnego, regionu krakowskiego i naszej Ojczyzny.
   Jesteśmy pełni nadziei, że nasi wychowankowie kończąc naszą Szkołę posiądą umiejętności w zakresie:
   + rozwiązywania problemów w sposób twórczy i odpowiedzialny,
   + nauczenia się uczenia (planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się)
   + harmonijnego współdziałania, komunikowania się w zespole
   + posługiwania się współczesnymi środkami mediów.
                       Oczekujemy zaangażowania się w życie szkoły uczniów i ich rodziców, które pozwoli na realizację wysokich oczekiwań związanych z wykorzystaniem swoich możliwości, predyspozycji i zainteresowań.


                       "Chcemy, aby nasi uczniowie dzisiaj wiedzieli co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze".

    

   • Statut szkoły

   • Statut Szkoły Podstawowej nr 62 im. komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie.

    Aktualizowany 01 marca 2022 r. do pobrania z poniższego linku:  statut.pdf