• Historia szkoły
    • Historia szkoły

    • 27.11.2018 21:52
    • Pierwszy budynek szkoły został wybudowany w 1849 r. stoi do dziś przy ulicy Tynieckiej 56. Mieściły się tam cztery oddziały. Po ośmiu latach szkołę zlikwidowano, a klasy zamieniono na prywatne mieszkania. Następnie utworzono szkołę czteroklasową w innym domu, też przy ulicy Tynieckiej, a po paru latach szkoła jeszcze raz zmieniła lokal.   
    • więcej
    • Patron Szkoły
    • Patron Szkoły

    • 27.11.2018 21:46
    • Dąbrowski Franciszek (1903-1962), kapitan, zastępca H. Sucharskiego podczas obrony Westerplatte (1939), więzień oflagów, po wojnie komandor porucznik w Marynarce Wojennej Wojska Polskiego. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari (1945), założyciel Związku Obrońców Westerplatte, autor Wspomnień z obrony Westerplatte. Represjonowany w okresie stalinizmu.
    • więcej
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
    • sp62krk@gmail.com
    • (+12) 266-28-50
    • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
    • poniedziałek 7:00 – 16:30 wtorek 7:00 – 12:00 środa dzień wewnętrzny czwartek 7:00 – 15:00 piątek 7:30 – 13:30
    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Logowanie