• Historia szkoły
    • Historia szkoły

    • 27.11.2018 21:52
    • Pierwszy budynek szkoły został wybudowany w 1849 r. stoi do dziś przy ulicy Tynieckiej 56. Mieściły się tam cztery oddziały. Po ośmiu latach szkołę zlikwidowano, a klasy zamieniono na prywatne mieszkania. Następnie utworzono szkołę czteroklasową w innym domu, też przy ulicy Tynieckiej, a po paru latach szkoła jeszcze raz zmieniła lokal.   
    • więcej
    • Patron Szkoły
    • Patron Szkoły

    • 27.11.2018 21:46
    • Dąbrowski Franciszek (1903-1962), kapitan, zastępca H. Sucharskiego podczas obrony Westerplatte (1939), więzień oflagów, po wojnie komandor porucznik w Marynarce Wojennej Wojska Polskiego. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari (1945), założyciel Związku Obrońców Westerplatte, autor Wspomnień z obrony Westerplatte. Represjonowany w okresie stalinizmu.
    • więcej