• Świetlica szkolna 

    • Czym dla nas, dzieci jest świetlica? Oto kilka wypowiedzi z ankiety przeprowadzonej wśród świetlików:

     "świetlica jest dla mnie takim domem do odpoczynku",

     " ...miejscem do odpoczynku i zabawy",

     "... jest moim przyjacielem".

      Oczywiście dla większości to miejsce, w którym można wypocząć po lekcjach, odrobić zadanie domowe, bawić się z rówieśnikami, czy uczestniczyć w ciekawych zajęciach świetlicowych w oczekiwaniu na przybycie zapracowanych rodziców. 

     A kiedy już jesteśmy w starszych klasach, zdarza się nam zatęsknić… To wypowiedź czwartoklasisty: „Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale brakuje mi świetlicy.”

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
   • sp62krk@gmail.com
   • (+12) 266-28-50
   • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
   • poniedziałek 7:00 – 16:30 wtorek 7:00 – 12:00 środa dzień wewnętrzny czwartek 7:00 – 15:00 piątek 7:30 – 13:30
   • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Logowanie