• Anna Bekas
   • Anna BekasWychowawca: 8aprzyroda, chemia, fizyka, szachy
   • Bożena Bogusz
   • Bożena BoguszWychowawca: 3aedukacja wczesnoszkolna
   • Bogusława Brożek
   • Bogusława Brożekzajęcia techniczne
   • Paweł Centnar
   • Paweł Centnarreligia, wychowanie fizyczne
   • Monika Czyż
   • Monika CzyżWychowawca: 6bjęzyk angielski
   • Aleksandra Daćko
   • Aleksandra Daćkologopeda
   • Agnieszka Dec
   • Agnieszka Decbiblioteka
   • Małgorzata Dolna
   • Małgorzata DolnaWychowawca: 1bedukacja wczesnoszkolna
   • Justyna Dzierżek
   • Justyna Dzierżekwychowawca w świetlicy
   • Agata Dziuba
   • Agata Dziubajęzyk polski
   • Agata Dziubras
   • Agata DziubrasWychowawca: 3bedukacja wczesnoszkolna
   • Aneta Giemzik
   • Aneta GiemzikWychowawca: 4bgeografia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
   • Katarzyna Gruszczyńska
   • Katarzyna Gruszczyńskapedagog
   • Dominika Jasiak
   • Dominika JasiakWychowawca: 7ahistoria, WOS
   • Elżbieta Juśko
   • Elżbieta JuśkoWychowawca: 1aedukacja wczesnoszkolna
   • Magdalena Korzeniowska
   • Magdalena Korzeniowskawychowawca w świetlicy
   • Anna Kotyra
   • Anna Kotyrareligia
   • Monika Kraszewska
   • Monika Kraszewskaplastyka
   • Halina Krawczak
   • Halina Krawczakpedagog
   • Grzegorz Krzyżak
   • Grzegorz Krzyżakedukacja dla bezpieczeństwa
   • Alina Kucia
   • Alina KuciaWychowawca: 4amatematyka, informatyka
   • Joanna Łach
   • Joanna Łachwicedyrektor, język polski
   • Ireneusz Macioł
   • Ireneusz Maciołreligia
   • Ewa Mączka
   • Ewa MączkaDyrektor, pedagog
   • Agnieszka Mękarska-Sokołowska
   • Agnieszka Mękarska-Sokołowskabiologia
   • Olga Nowaczyk
   • Olga Nowaczykjęzyk angielski
   • Joanna Olchawa
   • Joanna Olchawawychowanie fizyczne
   • Klaudia Oracz
   • Klaudia Oraczjęzyk polski
   • Anna Ożóg
   • Anna Ożógrewalidacja
   • Dominika Palińska
   • Dominika PalińskaWychowawca: 8bjęzyk angielski
   • Ewa Palka
   • Ewa Palkabiblioteka
   • Anna Prochwicz
   • Anna ProchwiczWychowawca: 2aedukacja wczesnoszkolna
   • Patrycja Prosowicz-Malada
   • Patrycja Prosowicz-Maladawychowawca w świetlicy
   • Jacek Przybylski
   • Jacek Przybylskiszachy
   • Maciej Rumian
   • Maciej RumianWychowawca: 5bjęzyk angielski
   • Katarzyna Stańda
   • Katarzyna StańdaWychowawca: 5amatematyka, informatyka
   • Dorota Strzałka
   • Dorota StrzałkaWychowawca: 6amatematyka
   • Małgorzata Strzebońska-Sroka
   • Małgorzata Strzebońska-Srokamuzyka
   • Paulina Szastak
   • Paulina SzastakWychowawca: 4cjęzyk polski, szachy
   • Angelika Szczypczyk
   • Angelika Szczypczykwychowawca w świetlicy
   • Magdalena Tadel
   • Magdalena Tadeljęzyk hiszpański
   • Zofia Wilczyńska
   • Zofia Wilczyńskadoradztwo zawodowe
   • Anna Żelazo-Bilik
   • Anna Żelazo-BilikWychowawca: 7bwychowanie fizyczne
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
    • sp62krk@gmail.com
    • (+12) 266-28-50
    • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
    • poniedziałek 7:30 – 16:30 wtorek 7:30 – 12:00 środa dzień wewnętrzny czwartek 7:00 – 15:00 piątek 7:30 – 13:00
    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Logowanie