• Gala wręczenia nagród
   • Gala wręczenia nagród

   • 27.06.2022 20:35
   • Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie już po raz dwunasty zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny mający na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów, zaspakajanie potrzeb uczniów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy przyrodniczej, wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych, zrozumienie współzależności człowieka i środowiska oraz promowanie środowiska lokalnego. Tegoroczna edycja została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

   • Do XII Edycji Konkursu Ekologicznego zgłoszonych zostało ponad 2000 uczniów z ponad 180 szkół podstawowych z całej Polski. Etap szkolny odbył się w formie testu. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 27 uczniów. W ramach etapu finałowego uczestnicy przygotowali filmy na temat form ochrony przyrody okolicy. W swoich pracach przedstawili m.in. charakterystykę parków narodowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody, parków krajobrazowych oraz użytków ekologicznych. Ostatecznie po zsumowaniu punktów przyznanych przez Członków Komisji wyłoniono 7 laureatów, a 18 uczestników otrzymało tytuł finalisty.

    Gala wręczenia nagród laureatom odbyła się na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniu 21 czerwca 2022 r. Na galę przybyli przedstawiciele patronów i sponsorów konkursu: Pan Sergiusz Kieruzel - Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pan Krzysztof Rydel - główny specjalista Wydziału Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej Departament Edukacji i Komunikacji, Pani Joanna Janik - specjalista Służby Leśnej w Wydziale Ochrony Lasu, Pan Alfred Król - Prezes Zarządu Okręgu LOP w Krakowie, przedstawiciele Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: dr Anna Chrzan oraz dr Lidia Orłowska, dr Tomasz Pasierbek - Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, a także Pan Adam Rusek - przedstawiciel Pienińskiego Parku Narodowego.

     

    Laureaci pojawili się na gali w towarzystwie opiekunów merytorycznych oraz rodzin. Każdy laureat otrzymał nagrody podarowane przez licznych sponsorów konkursu. Nagroda główna została ufundowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

     

    Podczas gali Sergiusz Kieruzel odczytał list z gratulacjami od Ministra Klimatu i Środowiska, Pani Anny Moskwy. Pani Joanna Janik opowiedziała o edukacji dla zrównoważonego rozwoju, natomiast Pan Alfred Król w swoim wystąpieniu przedstawił informacje na temat Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego oraz Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez LOP, a także zwrócił uwagę na to, jak ważna jest edukacja ekologiczna. Galę zakończyło zwiedzanie wystawy przygotowanej przez MKiŚ z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia Białowieskiego Parku Narodowego oraz wystaw stałych prezentowanych w Centrum Edukacji Przyrodniczej.

     

    Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

    Naprawdę warto!!!

      

     

    Zdjęcia z gali

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
   • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
   • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
   • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
   • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
   • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Logowanie