• Gala wręczenia nagród
   • Gala wręczenia nagród

   • 27.06.2022 20:35
   • Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie już po raz dwunasty zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny mający na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów, zaspakajanie potrzeb uczniów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy przyrodniczej, wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych, zrozumienie współzależności człowieka i środowiska oraz promowanie środowiska lokalnego. Tegoroczna edycja została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

   • Do XII Edycji Konkursu Ekologicznego zgłoszonych zostało ponad 2000 uczniów z ponad 180 szkół podstawowych z całej Polski. Etap szkolny odbył się w formie testu. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 27 uczniów. W ramach etapu finałowego uczestnicy przygotowali filmy na temat form ochrony przyrody okolicy. W swoich pracach przedstawili m.in. charakterystykę parków narodowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody, parków krajobrazowych oraz użytków ekologicznych. Ostatecznie po zsumowaniu punktów przyznanych przez Członków Komisji wyłoniono 7 laureatów, a 18 uczestników otrzymało tytuł finalisty.

    Gala wręczenia nagród laureatom odbyła się na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniu 21 czerwca 2022 r. Na galę przybyli przedstawiciele patronów i sponsorów konkursu: Pan Sergiusz Kieruzel - Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pan Krzysztof Rydel - główny specjalista Wydziału Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej Departament Edukacji i Komunikacji, Pani Joanna Janik - specjalista Służby Leśnej w Wydziale Ochrony Lasu, Pan Alfred Król - Prezes Zarządu Okręgu LOP w Krakowie, przedstawiciele Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: dr Anna Chrzan oraz dr Lidia Orłowska, dr Tomasz Pasierbek - Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, a także Pan Adam Rusek - przedstawiciel Pienińskiego Parku Narodowego.

     

    Laureaci pojawili się na gali w towarzystwie opiekunów merytorycznych oraz rodzin. Każdy laureat otrzymał nagrody podarowane przez licznych sponsorów konkursu. Nagroda główna została ufundowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

     

    Podczas gali Sergiusz Kieruzel odczytał list z gratulacjami od Ministra Klimatu i Środowiska, Pani Anny Moskwy. Pani Joanna Janik opowiedziała o edukacji dla zrównoważonego rozwoju, natomiast Pan Alfred Król w swoim wystąpieniu przedstawił informacje na temat Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego oraz Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez LOP, a także zwrócił uwagę na to, jak ważna jest edukacja ekologiczna. Galę zakończyło zwiedzanie wystawy przygotowanej przez MKiŚ z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia Białowieskiego Parku Narodowego oraz wystaw stałych prezentowanych w Centrum Edukacji Przyrodniczej.

     

    Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

    Naprawdę warto!!!

      

     

    Zdjęcia z gali

     

   • Wróć do listy artykułów