• Zakupy sprzętu
   • Zakupy sprzętu

   • 28.09.2022 18:12
   • W ramach programu szkoła zakupiła nowoczesny sprzęt o łącznej wartości 82 500 zł, wybrany z katalogu wyposażenia podstawowego i dodatkowego opracowanego przez MEiN.

   • Nasze pracownie powiększyły się m.in. o drukarkę 3D z filamentami, mikrokontrolery arduino, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, kamerę, sprzęt nagłaśniający, roboty z akcesoriami, długopisy 3D, sprzęt kuchenny oraz sprzęt do majsterkowania i robótek ręcznych. Dodatkowo zakupiliśmy materiały eksploatacyjne, np. farby, pędzle, tekstylia, które zostaną wykorzystane na lekcjach plastyki oraz zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin z akcesoriami, m.in. matematyki i chemii.

    Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów oraz kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

    Zakupiony sprzęt będzie użytkowany nie tylko na technice, ale również na innych przedmiotach, także w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
   • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
   • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
   • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
   • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
   • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Logowanie