• Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Zakończenie roku szkolnego będzie zredukowane do odbioru świadectw i to tylko przez tych uczniów, którzy zechcą przyjść, czy raczej których rodzice tak zdecydują.

      Między jedną grupą, a kolejną jest 10 min. różnicy, by można przemieścić się bezkolizyjnie. Sale są wskazane na spotkania w takich odstępach czasu, by można je było zdezynfekować. Uczniowie będą meli przygotowane świadectwa i nagrody w torbach papierowych z logo szkoły, by zmniejszyć powierzchnię kontaktu.

      Zakończenie roku rozpoczniemy o g. 9:00 na sali gimnastycznej bardzo krótkim spotkaniem z uczniami klas VIII, a następnie uczniowie przejdą na spotkanie z wychowawcami do sali seledynowej i brązowej.

      9:00 - 9:20 - spotkanie krótkie w s.gimn, a następnie -8a s.seledynowa ,8b- s. brązowa

      9:30-9:50 - 5a - s.zielona 5b - s.żółta 5c - s.złota

      10:00 - 10:20 - 4a - s. seledynowa 4b - s.brązowa

      10:30 -10:50 - 6a i 6b s. gimnastyczna

      11:00 - 11:20 - 7a - s.niebieska 7b - s.złota

      11:30 - 11:50 - 3a - s.pomarańczowa

      12:00 - 12:20 - 1a,b i 2a, b dla chętnych wg umowy z n-lami -ze wskazaniem na możliwość odbioru świadectwa we wrześniu. Teraz dyżur w zielonej, żółtej, złotej, niebieskiej

      Msza św. w intencji szkoły dla chętnych 12:30

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
    • sp62@mjo.krakow.pl
    • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
    • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
    • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Logowanie