• Odbiór zaświadczeń dla klas ósmych
     • Odbiór zaświadczeń dla klas ósmych

     • Szanowni Państwo,

      w związku z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w sprawie zaświadczeń dla uczniów klas ósmych, informuję, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca 2020 r. w g. 8 - 12. Odbiór potwierdzamy podpisem w rejestrze - proszę mieć ze sobą długopis.Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic/opiekun.

      Jednocześnie przypominam o zachowaniu zasad postępowania w czasie pandemii (maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, mierzenie temperatury i zachowane odstępy 1,5 m)

      Ewa Mączka

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
    • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
    • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
    • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
    • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Logowanie