• Zapisy do świetlicy
     • Zapisy do świetlicy

     • Zapisy do świetlicy w tym roku szkolnym odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

      Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zapisu dziecka (dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica/ dokumenty do pobrania) należy zeskanować i wysłać na adres malada.patrycja.sp62@gmail.com.

    • Organizacja roku szkolnego 2020/2021
     • Organizacja roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Państwo,

      w związku z coraz liczniejszymi telefonami z zapytaniem o rozpoczęcie roku szkolnego i organizację zajęć, informuję, że jesteśmy w fazie planowania, nie mamy jeszcze wszystkich decyzji z Wydziału Edukacji, nie wszystkie vacaty obsadzone, więc trudno udzielić precyzyjnej informacji.

      Proszę oczekiwać ogłoszenia o rozpoczęciu roku szkolnego i innych niezbędnych informacji na naszej stronie internetowej oraz w Librusie nie wcześniej niż 27/28 sierpnia

      Joanna Łach

      wicedyrektor

    • Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020 r.
     • Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020 r.

     • W tym roku nasi uczniowie w dziewięciostopniowej skali wyników po egzaminie ósmoklasisty osiągnęli 7 stanin z języka polskiego, 8 stanin z matematyki i 9 stanin z języka angielskiego.

      Są to wyniki wyższe od średnich wyników w Krakowie, województwie małopolskim oraz w Polsce.

      Gratuluję uczniom i nauczycielom!

      Poniższa tabela pokazuje wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty 2020 r.

      Procentowe wyniki szkoły:

      Język polski – 68,13 %

      Matematyka – 63,87 %

      Język angielski – 82,57%

      Ewa Mączka

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
    • sp62@mjo.krakow.pl
    • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
    • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
    • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Logowanie