• Zapisy do świetlicy
     • Zapisy do świetlicy

     • Zapisy do świetlicy w tym roku szkolnym odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

      Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zapisu dziecka (dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica/ dokumenty do pobrania) należy zeskanować i wysłać na adres malada.patrycja.sp62@gmail.com.

    • Organizacja roku szkolnego 2020/2021
     • Organizacja roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Państwo,

      w związku z coraz liczniejszymi telefonami z zapytaniem o rozpoczęcie roku szkolnego i organizację zajęć, informuję, że jesteśmy w fazie planowania, nie mamy jeszcze wszystkich decyzji z Wydziału Edukacji, nie wszystkie vacaty obsadzone, więc trudno udzielić precyzyjnej informacji.

      Proszę oczekiwać ogłoszenia o rozpoczęciu roku szkolnego i innych niezbędnych informacji na naszej stronie internetowej oraz w Librusie nie wcześniej niż 27/28 sierpnia

      Joanna Łach

      wicedyrektor

    • Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020 r.
     • Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020 r.

     • W tym roku nasi uczniowie w dziewięciostopniowej skali wyników po egzaminie ósmoklasisty osiągnęli 7 stanin z języka polskiego, 8 stanin z matematyki i 9 stanin z języka angielskiego.

      Są to wyniki wyższe od średnich wyników w Krakowie, województwie małopolskim oraz w Polsce.

      Gratuluję uczniom i nauczycielom!

      Poniższa tabela pokazuje wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty 2020 r.

      Procentowe wyniki szkoły:

      Język polski – 68,13 %

      Matematyka – 63,87 %

      Język angielski – 82,57%

      Ewa Mączka

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie