• 5 XI 2020 Dzień Postaci z Bajek
     • 5 XI 2020 Dzień Postaci z Bajek

     • 5 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, silnie kojarzony z postaciami z filmów Walta Disneya. To on jako pierwszy zaczął tworzyć filmy animowane dla dzieci. To on założył pierwszy na świecie Park Rozrywki (Disneyland).
    • Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kl. I-VIII
     • Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kl. I-VIII

     • Szanowni Państwo,
      w związku z zawieszeniem przez MEN zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII od 9 listopada do 29 listopada wprowadzamy następujące rozwiązania. Zarządzenie nr 21 jest powiązane z Zarządzeniem nr 17 Dyrektora szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Czerwoną czcionką zaznaczone są dodatkowe rozwiązania w szkole( tylko w pliku pdf)

      Zarządzenie nr 21

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 62 im. kmdra por. Fr. Dąbrowskiego w Krakowie

      z dnia 5 listopada 2020 r.

      w sprawie rozwiązań w okresie czasowego graniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19

      §1.

      W okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. zadania Szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Lekcja zdalna, to każdy rodzaj aktywności, kontaktu nauczyciela z uczniem. Lekcja online, to zajęcia prowadzone przy pomocy komunikatorów internetowych.

      § 2

      Zajęcia odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji tj. według czasu przeznaczonego na regularny kontakt z nauczycielami i naukę. Zajęcia będą realizowane przemiennie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. W wielu przypadkach będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach z użyciem telefonu komórkowego. Niezbędny będzie dostęp do Internetu.

      § 3

      W związku z §1. wprowadza się następujące sposoby i tryb realizacji zdalnego nauczania w Szkole:

      • 5 listopada- wprowadzenie nowych ustaleń, poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach nauczania zdalnego
      • Od 9 listopada realizacja tematów wg planu lekcje w Librusie- treści realizujące podstawę, ale dostosowane do możliwości i sytuacji.
      • Posługujemy się podstawowym narzędziem: Teams
      • Działamy na różnych platformach edukacyjnych- do wyboru przez nauczycieli np. Eduelo,
       e-podręczniki, szkoła w chmurze, platformy wydawnictw WSiP, GWO, Nowa Era, Padlet, Whiteboward- ExplainEverything, Zoom.us itp.
      • Stosujemy różne narzędzia- Learning Apss, Worldwall, Genial.ly, Quizizz, Quizlet, Canva itp.
      • Nauczyciele organizują lekcje w terminach wg obowiązującego planu lekcji. Zajęcia te są w trybie online przy czym trwają 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia. Sposób pracy własnej ucznia określa nauczyciel.

      Przedmioty takie jak wf, informatyka, plastyka, muzyka, technika mogą być realizowane w innej formie np. realizacja projektu plastycznego, przygotowanie nagrania, zrealizowanie zadania w terenie pod opieką rodzica itd. wg instrukcji przesłanych przez nauczyciela. Wtedy praca ta prezentowana, omawiana, opisywana jest z zachowaniem następującej częstotliwości: wf 1 raz w tygodniu; informatyka, plastyka, muzyka, technika – 1 raz na dwa tygodnie.

      • Dokumentowanie pracy nauczyciela w Librusie pozostaje bez zmian:

      - obecność ucznia

      - temat zajęć

      - oceny wraz z komentarzem

      Natomiast Teamsy posłużą do przekazywania treści dydaktycznych (m.in. zadania, linki, karty pracy itd.)

      • Nauczyciele mogą pracować zdalnie w budynku szkoły lub z miejsca zamieszkania w zależności od potrzeb.
      • Małopolskie Konkursy Przedmiotowe z fizyki, historii, geografii, chemii i j. hiszpańskiego oraz konkursy tematyczne (m.in. „Polscy żołnierze ..”) na poziomie etapów szkolnych nie odbędą się – decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z tym, że w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.
      • Ocenianie odbywa się przez sprawdzenie przesłanych zadań, interaktywne kartkówki np. Quizizz, Kahoot, Quizlet, inne platformy, na których działają nauczyciele, a także przez ustne odpytywanie podczas lekcji online
      • Klasy I – III pracują wg planu w budynku na ul. Ćwikłowej 1. Z tym, że klasy trzecie nie jeżdżą na basen, a tę godzinę realizują w szkole jako lekcję wf  
      • Klasy I – III również pracują zdalnie wg obowiązującego planu zajęć w szkole:

      - edukacja wczesnoszkolna – 10g w tygodniu w trybie online przy czym trwają 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia; (+ 2g w trybie zdalnym)

      - edukacja plastyczna – 1g/na dwa tygodnie – online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia (+ 1g w trybie zdalnym)

      - edukacja muzyczna - 1g/na dwa tygodnie – online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia (+ 1g w trybie zdalnym)

      - zajęcia wf – 1g w tygodniu - online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia (+ 2g w trybie zdalnym)

       - język angielski  - 1g w tygodniu – online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia (+1g w trybie zdalnym)

      - język angielski + - 1g / na dwa tygodnie – online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia

      - religia – 1g w tygodniu online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia

      - zdw, zajęcia rozwijające, godziny dyrektorskie – 1g/ na dwa tygodnie - online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia (+ pozostałe godziny w trybie zdalnym)

      • Wsparcie pedagogiczno- psychologiczne- kontakt z rodzicami i uczniami przez Wiadomości w Librusie, ustalenie sposobu wsparcia zdalnego, konsultacje itp. oraz kontakty online zaplanowane po rozmowach z rodzicami uczniów
      • Praca asystentów: ustalenie sposobu pracy z uczniem i rodzicem; wgląd w zadania przez kontakt z nauczycielami i wychowawcą ucznia, paca na Skypie, Teamsach, Zoomie
      • Praca świetlicy i biblioteki:

      bibliotekarzy – zamknięta w trybie stacjonarnym. Kontakt z uczniami online: doradztwo, wskazywanie możliwości korzystania z bibliotek w sieci itp. oraz wsparcie opieki świetlicowej.

      nauczycieli świetlicy oraz innych nauczycieli oddelegowanych przez dyrektora szkoły – wg planu dotychczasowej pracy –funkcjonowania świetlicy dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

      § 4

      Za realizację zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada dyrektor Szkoły. Bezpośredni nadzór nad zdalnym nauczaniem sprawuje pani wicedyrektor Joanna Łach.

      § 5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. i obowiązuje do 29 listopada 2020 r. włącznie.

      Ewa K. Mączka

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie

    • Dzień Marchewki
     • Dzień Marchewki

     • 30 października w naszej szkole odbył się Dzień Marchewki! Wśród społeczności szkolnej królował oczywiście kolor pomarańczowy. Dzieci od samego rana świętowały i poznawały zdrowotne walory tego niezwykłego warzywa. Pojawiło się wiele działań związanych tematycznie z marchewką. W takim dniu nie mogło zabraknąć również degustacji soku oraz ciasta marchewkowego. Dodatkowo można było zrobić sobie zdjęcia w fotobudkach przygotowanych przez uczniów klasy 2b. Ten dzień był bardzo radosny, a przede wszystkim zdrowy i smaczny! Dziękujemy za aktywny udział!

      Zdjęcia

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
    • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
    • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
    • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
    • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Logowanie