• Krakowski Tydzień Zawodowców- dla ósmoklasistów
     • Krakowski Tydzień Zawodowców- dla ósmoklasistów

     • Zaproszenie Pani Anny Korfel – Jasińskiej Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki do udziału
      w Krakowskim Tygodniu Zawodowców -
      VII edycja – 2021 rok

      KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja VII 2021 rok

      OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

      Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych

      Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie się VII już edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. W tym roku wydarzenie będzie miało miejsce od 12 do 16 kwietnia 2021 r.

      Jednocześnie przypominam, że ww. okolicznościom towarzyszyć będą dwie Otwarte Soboty
      we wszystkich samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Wspólny termin ustalono na: 17 kwietnia 2021 r. i 29 maja 2021 r.

      Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii nie jest wykluczone, że spotkania zostaną przeniesione do wirtualnej przestrzeni. Niemniej jednak jestem przekonana, że oferta przygotowana przez krakowskie szkoły techniczne i branżowe, wzorem ostatnich lat będzie obfitowała w niezwykle ciekawe i merytorycznie wysoko oceniane wydarzenia. Rozwój technologii, nowe zawody-zawody przyszłości, rzeczywistość wirtualna to tylko nieliczne wyzwania przed jakimi stoją młodzi ludzie. Co powinniśmy zrobić? Jak wspólnie osiągnąć efekt? To rzetelna i obiektywna wiedza stanowić będzie o jakości kształcenia zawodowego,
      a dostosowanie go do potrzeb rynku pracy przyczyni się bez wątpienia do zwiększenia szans absolwentów szkół na zatrudnienie.

      Podczas Otwartych Sobót, we wszystkich szkołach technicznych dyżury dla rodziców pełnić będą doradcy zawodowi. Z ich fachowych podpowiedzi-  jak rozmawiać z dziećmi i jak ocenić ich predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu - będzie można skorzystać w ramach bezpośredniej rozmowy, bądź poprzez zapytanie wysłane na adres mailowy szkoły.

       

      Z poważaniem,

      Anna Korfel - Jasińska

      Zastępca Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
    • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
    • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
    • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
    • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Logowanie