• Warsztaty "Targetter"
     • Warsztaty "Targetter"

     • W piątek 26 lutego uczniowie klas 6a, 6c, 8b z naszej szkoły wzięli udział w warsztatach „CelujeMY – czyli jak walczyć o spełnienie swoich marzeń, gdy wszystkim wokoło się nie chce”, organizowanych w ramach projektu społecznego „Targetter”.Są one prowadzone przez piątkę starszych kolegów, uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. B. Nowodworskiego, którzy poprowadzili praktyczne zajęcia dotyczące jednej z najważniejszych kompetencji przyszłości – umiejętnego wyznaczania celów. Pokazali uczestnikom niezwykle pomocną metodę S.M.A.R.T, czyli najlepszego przyjaciela przy prawidłowym wyznaczaniu celów. Rozmawiali z naszą młodzieżą o tym, dlaczego warto walczyć o marzenia. Dzielili się własnymi doświadczeniami w tym zakresie, motywowali do podejmowania wysiłku oraz wyzwań. Zachęcili do praktycznych ćwiczeń, których wyniki zostały później omówione, z udzieleniem konkretnych wskazówek. Na koniec nasi uczniowie wysłuchali bardzo pouczającej historii o budowaniu poczucia własnej wartości, wierze w swoje możliwości, o satysfakcji, która najlepiej motywuje do dalszej pracy.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
    • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
    • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
    • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
    • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Logowanie