• Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • W piątek 24 czerwca 2022 r. zakończymy rok szkolny 2021/2022. 

      Spotkamy się w tym dniu w dwóch grupach, które tworzą uczniowie, nauczyciele uczący w danych klasach oraz po jednym przedstawicielu rodziców i opiekunów danego ucznia:

      1. Klasy od IV do VIII oraz oddział przygotowawczy 2OP o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej

      2. Klasy od I do III oraz oddział przygotowawczy 1OP o godzinie 11:00 w sali gimnastycznej

      Po spotkaniu ogólnym uczniowie, nauczyciele i rodzice przechodzą do wskazanych sal na spotkanie z wychowawcą.

      Msze św. w intencji społeczności szkolnej w związku z zakończeniem rocznej pracy i rozpoczęciem wakacji będą w kościele parafialnym dla klas starszych – o 8:00, a dla klas młodszych – o 10:15

      Ewa Mączka

      Dyrektor Szkoły

    • Gala wręczenia nagród
     • Gala wręczenia nagród

     • Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie już po raz dwunasty zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny mający na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów, zaspakajanie potrzeb uczniów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy przyrodniczej, wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych, zrozumienie współzależności człowieka i środowiska oraz promowanie środowiska lokalnego. Tegoroczna edycja została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

    • Mijają cztery miesiące od czasu przyjęcia do szkoły uczniów z Ukrainy – uchodźców wojennych.
     • Mijają cztery miesiące od czasu przyjęcia do szkoły uczniów z Ukrainy – uchodźców wojennych.

     • 24 lutego rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Po tym dniu przyjęliśmy do szkoły 42 dzieci. W ciągu czterech miesięcy niektóre dzieci wyjechały z rodzinami do innych państw, niektóre wróciły na Ukrainę. W czerwcu wydamy 17 uczniom zaświadczania o ukończeniu nauki w oddziałach przygotowawczych .

      W pierwszym tygodniu pobytu w naszej Szkole uchodźców z Ukrainy, dzieci były przyjmowane przez uczniów w swoich klasach. Nasi uczniowie przyjęli nowych kolegów bardzo serdecznie W kolejnych dniach, po obserwacji i konsultacjach, podjęłam decyzję o utworzeniu oddziałów przygotowawczych. Powstały dwa oddziały: dla klas młodszych I-III i nieco starszych : IV-VI.

      Uczniowie z Ukrainy mieli zajęcia w drugiej lokalizacji szkoły przy ul. Tynieckiej 110b. Lekcje rozpoczynały się po południu, a zatem dzieci mogły uczestniczyć też w zajęciach online szkoły ukraińskiej. Uczniowie młodszych klas miały w tygodniu 20 godzin zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, języka angielskiego. Uczniowie klas starszych uczyły się nieco dłużej, bo 23 godziny w tygodniu. Były to zajęcia: język polski, język polski jako obcy, język angielski, zajęcia przyrodniczo-geograficzne, historia Polski, matematyka, informatyka, wf.

      Z uczniami pracowało 11 nauczycieli, w tym dwóch nauczycieli pochodzących z Ukrainy, którzy świetnie mówią po polsku.

      Dzięki życzliwym ludziom pozyskanym przeze mnie i panią Kariną Rusinek – Caban, którym opowiedzieliśmy o potrzebach dzieci, już w pierwszych dniach pobytu, mogliśmy im kupić podręczniki i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako obcego. W kolejnych dniach otrzymaliśmy z parafii św. Anny w Krakowie tornistry wraz z wyposażeniem. Mieszkańcy tej parafii zorganizowali akcję „Tornister dla sąsiada”. Pomysłodawcą był ks. Mateusz Wójcik. Udało mu się włączyć w tę akcję siostry zakonne pracujące w parafii, młodzież i dorosłych, a my pozyskaliśmy tak potrzebne rzeczy dla uczniów. Dziękujemy proboszczowi Parafii św. Anny w Krakowie Ks. Profesorowi Tadeuszowi Panusiowi za to, że parafia podzieliła się z nami zebranymi pomocami szkolnymi.

      Ale to jeszcze nie wszystko. Dzięki pani Książek otrzymaliśmy wsparcie od grupy Jej znajomych z USA na zakup tabletów do wykorzystania na zajęciach z informatyki.

      Tym sposobem dzieci były wyposażone i zabezpieczone do pracy na lekcjach w szkole.

      Ale ważnym, jeśli nie najważniejszym, było przyjęcie dzieci przez naszych uczniów i nauczycieli. Każda klasa czekała na gości i jedni trochę zazdrościli innym, do których już dotarli uczniowie z Ukrainy. Byli ich przewodnikami po szkole, włączali do grup rówieśniczych, tłumaczyli zasady zabaw śródlekcyjnych. Dzięki kiermaszowi słodkości zorganizowanemu z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i ich opiekuna, zebrano fundusze na dwie wycieczki, podczas których uczniowie z Polski i z Ukrainy mieli ogniska i warsztaty kulinarne. Życzliwe kontakty przerodziły się w systematyczne spotkania. Uczniowie z koła wolontariatu odwiedzają uczniów z Ukrainy w drugiej lokalizacji Szkoły. Wspólnie spędzają mile czas.

      Teraz zbliża się okres podsumowania kilkumiesięcznej pracy. Kończy z nami rok szkolny 17 uczniów z Ukrainy. Jeśli zostaną w Polsce na dłużej, to rozpoczną z nami kolejny rok szkolny we wrześniu i to już w klasach z polskimi uczniami. Włączymy dzieci do klas ogólnodostępnych, ponieważ nauczyciele uznali, że dzieci są dobrze przygotowane językowo i z pomocą asystenta kulturowego dadzą sobie radę . Tym samym w przyszłym roku szkolnym wszyscy uczniowie wspólnie będą klasyfikowani.

      Wszystkim serdecznie dziękuję za życzliwość i pracę, które wpłynęły na piękne, twórcze przyjęcie uczniów z Ukrainy.

    • Podsumowanie projektu #SU-w-ak
     • Podsumowanie projektu #SU-w-ak

     • W piątek 10 czerwca reprezentacja Samorządu Uczniowskiego w składzie Kuba Pietraszewski, Frida Kamińska, Julia Sendor oraz pani Monika Czyż wzięli udział w uroczystej gali w Urzędzie Miasta Krakowa, w czasie której podsumowano projekt #SU-w-ak czyli Samorządy Uczniowskie w akcji.
    • Leśne warsztaty klasy 2b
     • Leśne warsztaty klasy 2b

     • Klasa 2b z okazji Dnia Dziecka wybrała się na leśny spacer do Lasku Wolskiego. Warsztaty leśne z elementami survivalu poprowadził edukator z Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Było dużo radości i aktywności!

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
    • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
    • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
    • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
    • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Logowanie