• Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2022 r.
     • Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2022 r.

     • 1 lipca 2022 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiły wyniki egzaminu ósmoklasisty. Na podstawie tych danych przedstawiam Państwu zestawienie wyników w Polsce, Małopolsce, Krakowie i oczywiście, w naszej szkole.​​​

      Naturalnie, liczyliśmy na wysokie wyniki egzaminu, ale w kontekście informacji, że egzamin może być dla uczniów łatwiejszy niż w latach ubiegłych, przypuszczaliśmy, że tym razem wyniki będą wyrównane w kategoriach państwo – województwo – miasto – szkoła. Okazało się, że osiągnęliśmy bardzo wysokie wyniki i to w dodatku o wiele wyższe niż wyniki wymienionych grup.

      Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022 w Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie:

      Język polski        - 75 %

      Matematyka      - 82 %

      Język angielski   - 91 %

      W dziewięciostaninowej skali wyników jesteśmy z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów na 9, najwyższej staninie!

      GRATULUJĘ wyników nauczycielom i uczniom!!!

      Ewa Mączka

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
    • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
    • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
    • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
    • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
    • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Logowanie