• Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2022 r.
     • Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2022 r.

     • 1 lipca 2022 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiły wyniki egzaminu ósmoklasisty. Na podstawie tych danych przedstawiam Państwu zestawienie wyników w Polsce, Małopolsce, Krakowie i oczywiście, w naszej szkole.​​​

      Naturalnie, liczyliśmy na wysokie wyniki egzaminu, ale w kontekście informacji, że egzamin może być dla uczniów łatwiejszy niż w latach ubiegłych, przypuszczaliśmy, że tym razem wyniki będą wyrównane w kategoriach państwo – województwo – miasto – szkoła. Okazało się, że osiągnęliśmy bardzo wysokie wyniki i to w dodatku o wiele wyższe niż wyniki wymienionych grup.

      Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022 w Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie:

      Język polski        - 75 %

      Matematyka      - 82 %

      Język angielski   - 91 %

      W dziewięciostaninowej skali wyników jesteśmy z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów na 9, najwyższej staninie!

      GRATULUJĘ wyników nauczycielom i uczniom!!!

      Ewa Mączka

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie