• XI Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
     • XI Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny

     • Zapraszamy wszystkich sympatyków przyrody do udziału

      w XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO

      KONKURSU EKOLOGICZNEGO.

      Informujemy, że zapisy do konkursu już się rozpoczęły i trwają

      do 5 marca 2021 roku.

      Konkurs jest skierowany do każdego ucznia klasy IV – VIII szkoły podstawowej, szczególnie zainteresowanego złożonością świata zewnętrznego.

     • Szanowni Państwo,

      nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice,

      współpracownicy i przyjaciele szkoły!

       

      W oczekiwaniu na Święta Bożonarodzeniowe proszę przyjąć życzenia.

      Życzę pogodnych, zdrowych (!!!!!) i pełnych miłości świąt.

      Życzę, aby radość, spokój otulały każdego przez cały nowy rok.

      Życzę, by był to rok odbudowy relacji w rodzinach, w sąsiedztwie, w szkole i w każdej grupie.

      Niech trudne przeżycia czasów pandemii odejdą w zapomnienie.

      Życzę, by piękne doświadczenia – wzajemne wsparcie, wyrozumiałość, cierpliwość

      i odkrywanie w sobie samym pokładów uważności na innych i tego, jak ważny jest

      drugi człowiek, jak ważny jest przyjaciel - pozostały w nas i przeważyły te trudne

      chwile z czasów pandemii.

      Wrócimy do szkoły na pewno inni, życzę byśmy wrócili zdrowi, piękni wewnętrznie,

      solidarni, doceniający wspólnotę, mądrzy mądrością ukształtowaną niełatwymi sytuacjami.

      Pięknych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!!!

      Ewa Mączka

    • Konkurs świąteczny „e-kartka”
     • Konkurs świąteczny „e-kartka”

     • Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia  w szkole odbył się wewnątrzszkolny konkurs informatyczny, którego zadaniem było wykonanie samodzielne e-kartek świątecznych.

      Miejsce pierwsze – Adam 5b, miejsce drugie – Emilia 5b i Artur 7a. Wyróżniono pracę Grzesia z klasy 1b. 

      Zwycięzcom gratulujemy, nagrody zostaną przekazane po powrocie do szkoły. 

      Katarzyna Stańda, Anna Bekas, Justyna Dzierżek

      Zdjęcia prac

    • 5 XI 2020 Dzień Postaci z Bajek
     • 5 XI 2020 Dzień Postaci z Bajek

     • 5 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, silnie kojarzony z postaciami z filmów Walta Disneya. To on jako pierwszy zaczął tworzyć filmy animowane dla dzieci. To on założył pierwszy na świecie Park Rozrywki (Disneyland).
    • Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kl. I-VIII
     • Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kl. I-VIII

     • Szanowni Państwo,
      w związku z zawieszeniem przez MEN zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII od 9 listopada do 29 listopada wprowadzamy następujące rozwiązania. Zarządzenie nr 21 jest powiązane z Zarządzeniem nr 17 Dyrektora szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Czerwoną czcionką zaznaczone są dodatkowe rozwiązania w szkole( tylko w pliku pdf)

      Zarządzenie nr 21

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 62 im. kmdra por. Fr. Dąbrowskiego w Krakowie

      z dnia 5 listopada 2020 r.

      w sprawie rozwiązań w okresie czasowego graniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19

      §1.

      W okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. zadania Szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Lekcja zdalna, to każdy rodzaj aktywności, kontaktu nauczyciela z uczniem. Lekcja online, to zajęcia prowadzone przy pomocy komunikatorów internetowych.

      § 2

      Zajęcia odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji tj. według czasu przeznaczonego na regularny kontakt z nauczycielami i naukę. Zajęcia będą realizowane przemiennie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. W wielu przypadkach będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach z użyciem telefonu komórkowego. Niezbędny będzie dostęp do Internetu.

      § 3

      W związku z §1. wprowadza się następujące sposoby i tryb realizacji zdalnego nauczania w Szkole:

      • 5 listopada- wprowadzenie nowych ustaleń, poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach nauczania zdalnego
      • Od 9 listopada realizacja tematów wg planu lekcje w Librusie- treści realizujące podstawę, ale dostosowane do możliwości i sytuacji.
      • Posługujemy się podstawowym narzędziem: Teams
      • Działamy na różnych platformach edukacyjnych- do wyboru przez nauczycieli np. Eduelo,
       e-podręczniki, szkoła w chmurze, platformy wydawnictw WSiP, GWO, Nowa Era, Padlet, Whiteboward- ExplainEverything, Zoom.us itp.
      • Stosujemy różne narzędzia- Learning Apss, Worldwall, Genial.ly, Quizizz, Quizlet, Canva itp.
      • Nauczyciele organizują lekcje w terminach wg obowiązującego planu lekcji. Zajęcia te są w trybie online przy czym trwają 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia. Sposób pracy własnej ucznia określa nauczyciel.

      Przedmioty takie jak wf, informatyka, plastyka, muzyka, technika mogą być realizowane w innej formie np. realizacja projektu plastycznego, przygotowanie nagrania, zrealizowanie zadania w terenie pod opieką rodzica itd. wg instrukcji przesłanych przez nauczyciela. Wtedy praca ta prezentowana, omawiana, opisywana jest z zachowaniem następującej częstotliwości: wf 1 raz w tygodniu; informatyka, plastyka, muzyka, technika – 1 raz na dwa tygodnie.

      • Dokumentowanie pracy nauczyciela w Librusie pozostaje bez zmian:

      - obecność ucznia

      - temat zajęć

      - oceny wraz z komentarzem

      Natomiast Teamsy posłużą do przekazywania treści dydaktycznych (m.in. zadania, linki, karty pracy itd.)

      • Nauczyciele mogą pracować zdalnie w budynku szkoły lub z miejsca zamieszkania w zależności od potrzeb.
      • Małopolskie Konkursy Przedmiotowe z fizyki, historii, geografii, chemii i j. hiszpańskiego oraz konkursy tematyczne (m.in. „Polscy żołnierze ..”) na poziomie etapów szkolnych nie odbędą się – decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z tym, że w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.
      • Ocenianie odbywa się przez sprawdzenie przesłanych zadań, interaktywne kartkówki np. Quizizz, Kahoot, Quizlet, inne platformy, na których działają nauczyciele, a także przez ustne odpytywanie podczas lekcji online
      • Klasy I – III pracują wg planu w budynku na ul. Ćwikłowej 1. Z tym, że klasy trzecie nie jeżdżą na basen, a tę godzinę realizują w szkole jako lekcję wf  
      • Klasy I – III również pracują zdalnie wg obowiązującego planu zajęć w szkole:

      - edukacja wczesnoszkolna – 10g w tygodniu w trybie online przy czym trwają 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia; (+ 2g w trybie zdalnym)

      - edukacja plastyczna – 1g/na dwa tygodnie – online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia (+ 1g w trybie zdalnym)

      - edukacja muzyczna - 1g/na dwa tygodnie – online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia (+ 1g w trybie zdalnym)

      - zajęcia wf – 1g w tygodniu - online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia (+ 2g w trybie zdalnym)

       - język angielski  - 1g w tygodniu – online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia (+1g w trybie zdalnym)

      - język angielski + - 1g / na dwa tygodnie – online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia

      - religia – 1g w tygodniu online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia

      - zdw, zajęcia rozwijające, godziny dyrektorskie – 1g/ na dwa tygodnie - online 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia (+ pozostałe godziny w trybie zdalnym)

      • Wsparcie pedagogiczno- psychologiczne- kontakt z rodzicami i uczniami przez Wiadomości w Librusie, ustalenie sposobu wsparcia zdalnego, konsultacje itp. oraz kontakty online zaplanowane po rozmowach z rodzicami uczniów
      • Praca asystentów: ustalenie sposobu pracy z uczniem i rodzicem; wgląd w zadania przez kontakt z nauczycielami i wychowawcą ucznia, paca na Skypie, Teamsach, Zoomie
      • Praca świetlicy i biblioteki:

      bibliotekarzy – zamknięta w trybie stacjonarnym. Kontakt z uczniami online: doradztwo, wskazywanie możliwości korzystania z bibliotek w sieci itp. oraz wsparcie opieki świetlicowej.

      nauczycieli świetlicy oraz innych nauczycieli oddelegowanych przez dyrektora szkoły – wg planu dotychczasowej pracy –funkcjonowania świetlicy dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

      § 4

      Za realizację zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada dyrektor Szkoły. Bezpośredni nadzór nad zdalnym nauczaniem sprawuje pani wicedyrektor Joanna Łach.

      § 5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. i obowiązuje do 29 listopada 2020 r. włącznie.

      Ewa K. Mączka

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie

    • Dzień Marchewki
     • Dzień Marchewki

     • 30 października w naszej szkole odbył się Dzień Marchewki! Wśród społeczności szkolnej królował oczywiście kolor pomarańczowy. Dzieci od samego rana świętowały i poznawały zdrowotne walory tego niezwykłego warzywa. Pojawiło się wiele działań związanych tematycznie z marchewką. W takim dniu nie mogło zabraknąć również degustacji soku oraz ciasta marchewkowego. Dodatkowo można było zrobić sobie zdjęcia w fotobudkach przygotowanych przez uczniów klasy 2b. Ten dzień był bardzo radosny, a przede wszystkim zdrowy i smaczny! Dziękujemy za aktywny udział!

      Zdjęcia

    • Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kl. IV-VIII
     • Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kl. IV-VIII

     • Szanowni Państwo,
      w związku z zawieszeniem przez MEN zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII od 24 października do 8 listopada wprowadzamy następujące rozwiązania:

      Zarządzenie nr 17

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 62 im. kmdra por. Fr. Dąbrowskiego w Krakowie

      z dnia 23 października 2020 r.

      w sprawie rozwiązań w okresie czasowego graniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19

       

      §1.

      W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. zadania Szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Lekcja zdalna, to każdy rodzaj aktywności, kontaktu nauczyciela z uczniem. Lekcja online, to zajęcia prowadzone przy pomocy komunikatorów internetowych.

      § 2

      Zajęcia odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji tj. według czasu przeznaczonego na regularny kontakt z nauczycielami i naukę. Zajęcia będą realizowane przemiennie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. W wielu przypadkach będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach z użyciem telefonu komórkowego. Niezbędny będzie dostęp do Internetu.

      § 3

      W związku z §1. wprowadza się następujące sposoby i tryb realizacji zdalnego nauczania w Szkole:

      • 23 października- wprowadzenie nowych ustaleń, poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach nauczania zdalnego
      • Od 26 października realizacja tematów wg planu lekcje w Librusie- treści realizujące podstawę, ale dostosowane do możliwości i sytuacji.
      • Posługujemy się podstawowym narzędziem: Teams
      • Działamy na różnych platformach edukacyjnych- do wyboru przez nauczycieli np. Eduelo,
       e-podręczniki, szkoła w chmurze, platformy wydawnictw WSiP, GWO, Nowa Era, Padlet, Whiteboward- ExplainEverything, Zoom.us itp.
      • Stosujemy różne narzędzia- Learning Apss, Worldwall, Genial.ly, Quizizz, Quizlet, Canva itp.
      • Nauczyciele organizują lekcje w terminach wg obowiązującego planu lekcji. Zajęcia te są w trybie online przy czym trwają 30 minut + 15 minut pracy własnej ucznia. Sposób pracy własnej ucznia określa nauczyciel.

      Przedmioty takie jak wf, plastyka, muzyka, technika mogą być realizowane w innej formie np. realizacja projektu plastycznego, przygotowanie nagrania, zrealizowanie zadania w terenie pod opieką rodzica itd. wg instrukcji przesłanych przez nauczyciela. Wtedy praca ta prezentowana, omawiana, opisywana jest z zachowaniem następującej częstotliwości: wf 1 raz w tygodniu; plastyka, muzyka, technika – 1 raz na dwa tygodnie.

      • Dokumentowanie pracy nauczyciela w Librusie pozostaje bez zmian:

      - obecność ucznia

      - temat zajęć

      - oceny wraz z komentarzem

      Natomiast Teamsy posłużą do przekazywania treści dydaktycznych (m.in. zadania, linki, karty pracy itd.)

      • Nauczyciele mogą pracować zdalnie w budynku szkoły lub z miejsca zamieszkania w zależności od potrzeb.
      • Małopolskie Konkursy Przedmiotowe z fizyki, historii, geografii, chemii i j. hiszpańskiego oraz konkursy tematyczne (m.in. „Polscy żołnierze ..”) na poziomie etapów szkolnych nie odbędą się – decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty.
      • Ocenianie odbywa się przez sprawdzenie przesłanych zadań, interaktywne kartkówki np. Quizizz, Kahoot, Quizlet, inne platformy, na których działają nauczyciele, a także przez ustne odpytywanie podczas lekcji online
      • Klasy I – III pracują wg planu w budynku na ul. Ćwikłowej 1. Z tym, że klasy trzecie nie jeżdżą na basen, a tę godzinę realizują w szkole jako lekcję wf
      • Wsparcie pedagogiczno- psychologiczne- kontakt z rodzicami i uczniami przez Wiadomości w Librusie, ustalenie sposobu wsparcia zdalnego, konsultacje itp. oraz kontakty online zaplanowane po rozmowach z rodzicami uczniów
      • Praca asystentów: ustalenie sposobu pracy z uczniem i rodzicem; wgląd w zadania przez kontakt z nauczycielami i wychowawcą ucznia, paca na Skypie, Teamsach, Zoomie
      • Praca świetlicy i biblioteki:

      bibliotekarzy – wg planu dotychczasowej pracy – stacjonarnie (p. Dec); p. Łobos wg planu w czwartek a w piątek: 13:30 – 16:00

      nauczycieli świetlicy – wg planu dotychczasowej pracy - stacjonarnie

       

      § 4

      Za realizację zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada dyrektor Szkoły. Bezpośredni nadzór nad zdalnym nauczaniem sprawuje pani wicedyrektor Joanna Łach.

      § 4

      § 5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r. i obowiązuje do 8 listopada 2020 r. włącznie.

      Ewa K. Mączka

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie

       

    • Zapisy do świetlicy
     • Zapisy do świetlicy

     • Zapisy do świetlicy w tym roku szkolnym odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

      Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zapisu dziecka (dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica/ dokumenty do pobrania) należy zeskanować i wysłać na adres malada.patrycja.sp62@gmail.com.

    • Organizacja roku szkolnego 2020/2021
     • Organizacja roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Państwo,

      w związku z coraz liczniejszymi telefonami z zapytaniem o rozpoczęcie roku szkolnego i organizację zajęć, informuję, że jesteśmy w fazie planowania, nie mamy jeszcze wszystkich decyzji z Wydziału Edukacji, nie wszystkie vacaty obsadzone, więc trudno udzielić precyzyjnej informacji.

      Proszę oczekiwać ogłoszenia o rozpoczęciu roku szkolnego i innych niezbędnych informacji na naszej stronie internetowej oraz w Librusie nie wcześniej niż 27/28 sierpnia

      Joanna Łach

      wicedyrektor

    • Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020 r.
     • Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020 r.

     • W tym roku nasi uczniowie w dziewięciostopniowej skali wyników po egzaminie ósmoklasisty osiągnęli 7 stanin z języka polskiego, 8 stanin z matematyki i 9 stanin z języka angielskiego.

      Są to wyniki wyższe od średnich wyników w Krakowie, województwie małopolskim oraz w Polsce.

      Gratuluję uczniom i nauczycielom!

      Poniższa tabela pokazuje wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty 2020 r.

      Procentowe wyniki szkoły:

      Język polski – 68,13 %

      Matematyka – 63,87 %

      Język angielski – 82,57%

      Ewa Mączka

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie

    • Odbiór zaświadczeń dla klas ósmych
     • Odbiór zaświadczeń dla klas ósmych

     • Szanowni Państwo,

      w związku z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w sprawie zaświadczeń dla uczniów klas ósmych, informuję, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca 2020 r. w g. 8 - 12. Odbiór potwierdzamy podpisem w rejestrze - proszę mieć ze sobą długopis.Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic/opiekun.

      Jednocześnie przypominam o zachowaniu zasad postępowania w czasie pandemii (maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, mierzenie temperatury i zachowane odstępy 1,5 m)

      Ewa Mączka

    • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Zakończenie roku szkolnego będzie zredukowane do odbioru świadectw i to tylko przez tych uczniów, którzy zechcą przyjść, czy raczej których rodzice tak zdecydują.

      Między jedną grupą, a kolejną jest 10 min. różnicy, by można przemieścić się bezkolizyjnie. Sale są wskazane na spotkania w takich odstępach czasu, by można je było zdezynfekować. Uczniowie będą meli przygotowane świadectwa i nagrody w torbach papierowych z logo szkoły, by zmniejszyć powierzchnię kontaktu.

      Zakończenie roku rozpoczniemy o g. 9:00 na sali gimnastycznej bardzo krótkim spotkaniem z uczniami klas VIII, a następnie uczniowie przejdą na spotkanie z wychowawcami do sali seledynowej i brązowej.

      9:00 - 9:20 - spotkanie krótkie w s.gimn, a następnie -8a s.seledynowa ,8b- s. brązowa

      9:30-9:50 - 5a - s.zielona 5b - s.żółta 5c - s.złota

      10:00 - 10:20 - 4a - s. seledynowa 4b - s.brązowa

      10:30 -10:50 - 6a i 6b s. gimnastyczna

      11:00 - 11:20 - 7a - s.niebieska 7b - s.złota

      11:30 - 11:50 - 3a - s.pomarańczowa

      12:00 - 12:20 - 1a,b i 2a, b dla chętnych wg umowy z n-lami -ze wskazaniem na możliwość odbioru świadectwa we wrześniu. Teraz dyżur w zielonej, żółtej, złotej, niebieskiej

      Msza św. w intencji szkoły dla chętnych 12:30

    • Nowa Era Bohatera - akcja wolontariatu
     • Nowa Era Bohatera - akcja wolontariatu

     • W trudnych czasach pandemii nasze szkolne życie wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas, ale to nie oznacza, że nie mamy ze sobą kontaktu i chociaż online, nadal wymieniamy się twórczymi pomysłami.