• Plan zamówień

    • W związku z wprowadzeniem w budżecie miasta Krakowa na rok 2023 i kolejne lata zadania  nr MCOO/E1.146/202 pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1 przedstawiamy plan zamówień.

      

     Pozycja Planu

     Przedmiot zamówienia

     Przewidywany tryb albo procedury udzielenia zamówienia

     Orientacyjna wartość zamówienia (bez VAT)

     Przewidywany termin wszczęcia postępowania /kwartał/

     Informacje dodatkowe

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     1.1 ROBOTY BUDOWLANE

     1

     Rozbudowa Szkoły Podstawowej 62, ul. Ćwikłowa 1

     Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy

     9 161 124

     III

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
   • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
   • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
   • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
   • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
   • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Logowanie