• Szkolny Zespół Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego
   • Szkolny Zespół Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

   • 16.12.2018 18:10
   • Szkolny Zespół Wsparcia Psychologiczno - Pedagogicznego ma na celu  rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

   • Aleksandra Daćko, logopeda -   wtorki 1300-1705, środy 800 - 1120

    Katarzyna Gruszczyńska, pedagog – środy 1430-1730, piątki 930-1330

    Halina Krawczak, pedagog - wtorki 800-1230, środy 1230-1530, czwartki 1200-1530

    Ewa Mączka, pedagog -  od poniedziałku do piątku 5 godzin zajęć z dziećmi z trudnościami szkolnymi

    Anna Ożóg, tyflopedagog, terapia pedagogiczna - piątki 1325-1715

    Barbara Trojnar – Galiak , tyflopedagog, terapia pedagogiczna – piątek 1435–1605

    Ewa Soczek, psycholog z PPP 3 – dyżur w szkole raz w miesiącu w czwartki od 1200 – 1500 (31.01; 28.02; 28.03; 25.04; 30.05. i w czerwcu)

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
   • sp62krk@gmail.com
   • (+12) 266-28-50
   • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
   • poniedziałek 7:30 – 16:30 wtorek 7:30 – 12:00 środa dzień wewnętrzny czwartek 7:00 – 15:00 piątek 7:30 – 13:00
   • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Logowanie